wszystko co musisz wiedzieć, aby dokonać dobrego dla siebie wyboruCertyfikowana maseczka medyczna/chirurgiczna i półmaska filtrująca (FFP2, FFP3)

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
Środki Ochrony Indywidualnej

Półmaski filtrujące są klasyfikowane jako Środki Ochrony Indywidualnej, zgodnie regulacją ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE – według Rozporządzenia (UE) 2016/425
• Powinny być klasyfikowane jako Ś.O.I. Kategorii III
Powinny posiadać znak CE z numerem Jednostki Notyfikowanej – na podstawie art. 17 ust.3 Rozporządzenia
Powinny posiadać Certyfikat lub Certyfikaty CE wystawione przez Jednostkę/i Notyfikowaną/e, potwierdzającą ocenę zgodności badania typu UE (moduł B), oraz zgodności z typem (moduł C2), lub zgodności z typem (moduł D) na podstawie art. 19 Rozporządzenia

Półmaska filtrująca odpowiadająca Normie Europejskiej EN 149:2001+A1:2009 – punkt 9.2 powinna być w sposób czytelny i trwały oznakowana następującymi cechami:

 • Nazwa, znak handlowy lub inny element identyfikujący producenta lub dostawcę.
 • Znakowanie identyfikujące typ.
 • Numer i rok publikacji Normy Europejskiej (EN 149:2001+A1:2009 )
 • Symbol właściwej klasy (FFP1, FFP2 lub FFP3), po którym następuje pojedyncza spacja, a następnie:
  • „NR”, jeżeli dana półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami może być używana tylko w czasie jednej zmiany roboczej. Przykład: FFP3 NR, albo
  • „R”, jeżeli dana półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami może być używana wielokrotnie. Przykład: FFP2 R D.
  • Litera D oznacza maski które pozytywnie przeszły badanie zatkania dolomitem

Potrzebujesz wysokiej jakości produktów ochronny osobistej?
Zadzwoń lub napisz do nas już teraz.

NANOFIBER MASK B
Maska z filtrem z nanowłókien, czteroswarstwowa, niejałowa, z gumkami, klasa IIR

OP-MASK B
Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna na gumki klasa IIR

FACE MASK
Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna na gumki klasa IIR

Półmaska filtrująca FFP3 NR

MASKI MEDYCZNE/CHIRURGICZNE

Maski medyczne są wyrobem medycznym klasy I niesterylnej jednorazowego użytku. Podlegają wymaganiom Dyrektywy 93/42/EEC ( MDR – 2017/745 ).
Maski te są wykonane z min 3 warstw włókniny. Podlegają testowaniu i wymaganiom zgodnie z normą EN 14683:2019+AC:2019 –  norma zharmonizowana z Dyrektywą 93/42/EEC ( MDR – 2017/745 ).

Zgodnie z normą EN 14683:2019+AC:2019 wyróżnić można 3 typy masek:

 • Typ I
 • Typ II
 • Typ IIR

Jeśli chodzi o stopień filtracji bakteryjnej ( BFE ) wymagania normy EN 14683 są następujące:

 • Typ I (skuteczność filtracji ≥ 95%)
 • Typ II (skuteczność filtracji ≥ 98%)
 • Typ IIR (skuteczność filtracji ≥ 98%)

Maski typu IIR są jedynymi maskami z tej grupy, które zgodnie z normą EN 14683 posiadają odporność na przesiąkanie przez potencjalnie skażone substancje płynne ( tzw. „splash resistance”), gdzie minimalny poziom ochrony wymaga, aby przy ciśnieniu min. 16 kPa materiał maski nie przepuszczał z zewnątrz żadnych płynnych potencjalnie skażonych substancji do wnętrza maski.

Maski typu IIR stwarzają barierę dla aerozoli, są więc najskuteczniejszym środkiem ochrony przed rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, m.in. wirusów.

Oznakowanie wynikające z wymagań normy EN 14683:2019+AC:2019 p.6

 • Numer( oznaczenie normy ) w tym przypadku EN 14683:2019
 • Typ maski ( zgodnie z tabelą Nr 1 normy ) – czyli Typ I, Typ II, Typ IIR

Jeśli chodzi o stopień filtracji bakteryjnej ( BFE ) wymagania normy EN 14683 są następujące:

 • Typ I (skuteczność filtracji ≥ 95%)
 • Typ II (skuteczność filtracji ≥ 98%)
 • Typ IIR (skuteczność filtracji ≥ 98%)

Maski typu IIR są jedynymi maskami z tej grupy, które zgodnie z normą EN 14683 posiadają odporność na przesiąkanie przez potencjalnie skażone substancje płynne ( tzw. „splash resistance”), gdzie minimalny poziom ochrony wymaga, aby przy ciśnieniu min. 16 kPa materiał maski nie przepuszczał z zewnątrz żadnych płynnych potencjalnie skażonych substancji do wnętrza maski.

Maski typu IIR stwarzają barierę dla aerozoli, są więc najskuteczniejszym środkiem ochrony przed rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, m.in. wirusów.

JAK PRAWIDŁOWO NOSIĆ MASKI

 • Ostrożnie założyć maskę, upewniając się, że zakrywa ona usta i nos, tak aby zminimalizować wszelkie przerwy między twarzą a maską.
 • Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia.
 • Zdejmij maskę za pomocą odpowiedniej techniki: nie dotykaj przedniej części maski, ale zdejmuj ją od tylnej części ( troki, gumki ).
 • Po usunięciu lub za każdym razem, gdy używana maska zostanie przypadkowo dotknięta, umyj ręce mydłem i wodą. Wysusz ręce i użyj środka dezynfekującego do rąk.
 • Wymień maskę, gdy tylko stanie się wilgotna.
 • Nie należy ponownie używać masek jednorazowych.
 • Maseczki jednorazowego użytku należy zdejmować po każdym użyciu i wyrzucać je natychmiast po usunięciu.

Potrzebujesz wysokiej jakości produktów ochronny osobistej?
Zadzwoń lub napisz do nas już teraz.

NANOFIBER MASK B
Maska z filtrem z nanowłókien, czteroswarstwowa, niejałowa, z gumkami, klasa IIR

OP-MASK B
Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna na gumki klasa IIR

FACE MASK
Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna na gumki klasa IIR

Półmaska filtrująca FFP3 NR