Powiadomienie o zmianach w grupie Batist Medical

Powiadomienie o zmianach w grupie Batist Medical

Drodzy partnerzy biznesowi, informujemy, że poniższe zmiany wchodzą w życie od 11 lutego 2022 r.
w ramach Grupy Medycznej BATIST:

  • Zmiana siedziby BATIST Medical Holding a.s. na nowy adres Karolinská 707/7, 180 00 Praga 8
  • Zmiana siedziby BATIST Digital SE na nowy adres Karolinská 707/7, 180 00 Praga 8
  • Zmiana nazwy MERTLIN s.r.o. firmie BATIST Medical Productions s.r.o.

Pozostałe dane, takie jak numer rejestracyjny, numer VAT, kontakty e-mail i dane bankowe pozostają bez zmian.
Zmiany te nie mają wpływu na prawa i obowiązki naszej firmy wobec partnerów biznesowych, ani na ich prawa i obowiązki wobec naszej firmy. Wszelką nową korespondencję biznesową, zamówienia, faktury, zawieranie nowych umów lub zmiany do istniejących umów, a także wszelkie inne negocjacje pomiędzy naszą firmą a Państwem muszą być prowadzone w nowej siedzibie Spółki od powyższej daty.
Dlatego prosimy o zarejestrowanie tych zmian w swoich zbiorach.

Czekamy na dalszą współpracę

Tomáš Mertlík
CEO

28 lutego, 2022 Komunikaty prasowe