XXVII Ogólnopolski Zjazd Instrumentariuszek – podsumowanie

Za nami jedno z najważniejszych spotkań z osobami pracującymi na blokach operacyjnych. Spotkaliśmy się zarówno z pielęgniarki oddziałowymi, jak i instrumentariuszkami. Przekazaliśmy mnóstwo wiedzy, ale także, co ważniejsze, zebraliśmy mnóstwo informacji zwrotnych. Dziękujemy za aktywny udział w prowadzonych przez nas warsztatach, dzięki temu możemy odpowiednio i w czasie reagować na potrzeby użytkowników naszych produktów.

A tak wydarzenie podsumowują nasi specjaliści, którzy prowadzili warsztaty w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Instrumentariuszek w Wiśle:

Udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego zjazdu instrumentariuszek był dla nas jak zwykle okazją do spotkania się w szerokim gronem użytkowników naszych wyrobów chirurgicznych.
Prowadzone przez nas warsztaty pozwoliły na przekazanie nowych i ciekawych informacji dotyczących bieżących zagadnień wynikających z użytkowania wyrobów medycznych w warunkach bloku operacyjnego, jak również pozyskania ciekawych spostrzeżeń grona profesjonalnych użytkowników. Pojawiło się kilka ciekawych pomysłów i uwag dotyczących modyfikacji istniejących produktów, które mogłyby pomóc w lepszym, bezpieczniejszym i sprawniejszym wykorzystaniu wyrobów medycznych w trakcie pracy na blokach operacyjnych.

Leszek Garbacz

Tegoroczny zjazd był wyjątkowy, bo pierwszy po „pandemicznej” przerwie oraz organizowany w reżimie sanitarnym. Niewątpliwie była to doskonała okazja na spotkanie i wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z naszymi klientami odnośnie procedur związanych z chirurgiczną, jak i higieniczną dezynfekcją rąk i stosowaniem rękawic ochronnych. Mieliśmy także okazję podzielić się z naszymi klientami praktycznymi wskazówkami jak dobierać i jak oceniać produkty do higieny rąk, aby zminimalizować ryzyko uczuleń lub uszkodzeń skóry, ale przede wszystkim, jakie są wymogi formalne dla produktów stosowanych w obszarze bloku operacyjnego.   

Ireneusz Reszel

Było to jedno z najważniejszych spotkań z osobami z bloków operacyjnych, na którym były zarówno pielęgniarki oddziałowe, jak i instrumentariuszki. Przedstawiliśmy najważniejsze produkty, które mogą pomóc osobom na bloku w trudnych sytuacjach zabiegowych. Rozwiązania, które pokazaliśmy na warsztatach, skracają czas zabiegu, jednocześnie wprowadzając oszczędności w wybranej procedurze. Mogliśmy również usłyszeć, z jakimi problemami zmaga się blok operacyjny, co pozwoli nam wyjść naprzeciw z innowacjami.
Taka konferencja pozwala na obopólną korzyść dla Nas, jak i dla pielęgniarek. W dużej mierze podpowiedzi ze strony pielęgniarek powinny dawać Nam wskazówki do nowych produktów, które później będziemy mogli promować w szpitalach.

Maciej Skalny
2 listopada, 2021 blog, Komunikaty prasowe ,