Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu

Dbamy nie tylko o naszych pacjentów i klientów. Kładziemy również nacisk na wpływ naszych działań na środowisko. Dlatego też CSR – agenda społecznej odpowiedzialności biznesu ma dla nas kluczowe znaczenie. Staramy się również pomagać w przypadku katastrof humanitarnych na całym świecie – na przykład poprzez zapewnienie bezpłatnego sprzętu medycznego.

Pod kątem ekologii przyszłość jest dla nas obiecująca. Intensywnie przygotowujemy się do wykorzystania alternatywnych źródeł energii, na przykład do elektrycznego napędu samochodów używanych przez naszych wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych. Energia słoneczna może wkrótce zasilić naszą siedzibę główną i produkcję w Červeným Kostelecu.

Korzyści finansowe? Brak. Ale nie o to chodzi.

28 kwietnia, 2020 Projekty PL