Udržitelnost a sociální odpovědnost podniku

Udržitelnost a sociální odpovědnost podniku

Se stejným nasazením, se kterým se staráme o naše zákazníky, pečujeme také o naše životní prostředí.

Minimalizovat dopad na životní prostředí se například snažíme pomocí důrazu na maximálně ekologickou přepravu, což je podmínkou i našich výběrových řízení. Intenzivně také pracujeme na přechod k využívání alternativních zdrojů energie. Plánujeme nejen rozšiřování firemní flotily vozů na elektrický pohon, ale také například využívání sluneční energie k chodu našeho sídla a výroby v Červeném Kostelci.

Staráme se nejen o tuzemské prostředí, ale snažíme se pomáhat i ve světě, když je to možné. Pravidelně proto například materiálními dary a zdravotnickým vybavením pomáháme ke zmírnění humanitárních katastrof.  

19 února, 2019 Projekty