Naša filozofia

NAŠA MISIA

Zvyšujeme kvalitu života ľuďom tým, že prispievame k lepšej zdravotnej starostlivosti a rešpektujeme zásady trvalo udržateľného rozvoja.

NAŠA VIZIA

Chceme sa stať európskou jednotkou v dodávkach do zdravotníctva, ponúkajúc výnimočnú pridanú hodnotu komukoľvek a kedykoľvek.

NAŠE HODNOTY

Staráme sa.
Staráme sa o chorých ale aj zdravých. Je to naše poslanie a máme z toho radosť.
Staráme sa o našich zákazníkov. O malých aj veľkých.
Staráme sa o našich zamestnancov. Sme tím a spoločne dokážeme viac.
Staráme sa o našu firmu, živí nás a aj baví.
Staráme sa o našu planétu.

BATIST Medical CEO - Tomáš Mertlík
Výrobní linka v BATIST Medical / BATIST Medical Production Line