O spoločnosti

Kvalita produktov a služieb

Spoločnosť BATIST Medical a.s. poskytuje kvalitné služby / produkty a plní dlhodobé podnikateľské ciele tak, aby bola v budúcnosti prosperujúcim a stabilným partnerom pre široké portfólio zákazníkov na domácom i celoeurópskom zdravotníckom trhu.

Medzinárodná pôsobnosť

Batista Medical a.s. riadi napriamo pobočky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, v Nemecku, novo tiež v Portugalsku a Španielsku a je tiež obslužnou organizáciou celej skupiny pre všetky tretie krajiny bez vlastného zastúpenia.

Spoločnosť BATIST Medical a.s. v čase

1992

Založenie spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1992 so špecializáciou na výrobu obväzového materiálu z gázy. V nasledujúcich rokoch bol výrobný program obohatený o širokú škálu ovínadiel, hygienických výrobkov, výrobkov z buničitej vaty a skupiny spotrebného zdravotníckeho materiálu.

1998

Otvorenie modernizovaného závodu

Spoločnosť investuje do vlastného rozvoja a v roku 1998 otvorila modernizovaný závod a distribučné centrum v Červenom Kostelci vo Východných Čechách. Súčasťou závodu sú aj čisté priestory pre výrobu sterilných zdravotníckych výrobkov.

2003

Implementacia systému riadenia kvality

Od roku 2003 je vo všetkých aktivitách podniku implementovaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 13485: 2003, ktorý je každoročne preverovaný renomovanou certifikačnou spoločnosťou DVN GL PRESAFE AS. Výrobky BATIST sú certifikované CE značkou udelenou taktiež spoločnosťou DVN GL PRESAFE AS.

2007

Otvorení pobočky v Bratislave

V roku 2007 bola otvorená pobočka v Bratislave, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovenskom.

2010

Rozdelenie spoločnosti

V roku 2010 bola spoločnosť BATIST rozdelená na dve samostatné spoločnosti. Výrobná časť BATIST, s.r.o.,  a distribučná časť BATIST Medical a.s..

2011

Akvizícia distribučné časti

Distribučná časť potom v roku 2011 prešla akvizíciou so švédskou nadnárodnou skupinou OneMed a zaradila sa týmto do jej štruktúry.

2018

Akvizícia a zjednotenie

V roku 2018 získala investičná spoločnosť BATIST Medical Holding ako časť kompletného BATIST Medical / OneMed „vyčlenenia“ 100% akcií spoločností OneMed Germany GmbH, OneMed Poľska a BATIST Medical Česká republika a Slovensko. Vďaka tejto udalosti boli zmenené názvy našich nemeckých a poľských spoločností OneMed na BATIST Medical. Dôležitou súčasťou našej obchodnej stratégie je moderný výrobný závod v Červenom Kostelci na severe Českej republiky, ktorý sa tiež stal súčasťou BATIST Medical Holding. Vyrábajú sa tu prvotriedne produkty, ako sú napríklad individuálne sety, ošetrovanie rán, obväzy a mnoho ďalšieho.

2019

Akvizície Docworld Portugal a DocWorld Spain

Spoločnosť BATIST Medical získala 100% obchodný podiel v spoločnostiach Docworld Portugal a Docworld Spain ( „Docworld“). BATIST Medical a Docworld spolupracujú už viac ako desať rokov a ponúkajú podobné portfólio výrobkov a služeb.

Docworld, ako súčasť skupiny BATIST Medical Group, získa výhodu inovačného potenciálu BATIST Medical v rýchlo rastúcom prostredí verejného a súkromného zdravotníctva v celej Európe. A Docworld pozitívne prispeje k rastu predajných a hospodárskych výsledkov celej skupiny.