Nota prawna

Witamy w BATIST Medical

Zawartość tej strony jest własnością BATIST Medical. Wprowadzając i używając BATIST Medical zgadzasz się na następujące warunki.

Ta strona podlega ochronie praw autorskich, a wszystkie prawa autorskie zachowane przez BATIST Medical.

Jakiekolwiek powielanie, przesyłanie, dystrybucja lub przechowywanie tych informacji w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody BATIST Medical jest zabronione. Jednakże BATIST Medical udziela pozwolenia na przechowywanie na komputerze lub do drukowania kopii fragmentów z tych stron do użytku osobistego.

Batista Medical i inne nazwy, logo i ikony identyfikujące produkty i usługi BATIST Medical są znakami towarowymi BATIST Medical Holding a.s. lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych.

Informacje na stronie internetowej BATIST Medical są dostarczane bez żadnej gwarancji. Ta witryna może zawierać niedokładne informacje lub informacje, które nie zostały zaktualizowane. Informacje mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez powiadomienia, a BATIST Medical może ulepszyć, zmodyfikować lub odwołać Witrynę w dowolnym momencie.

Dla Twojej wygody BATIST Medical zawiera linki do stron należących lub obsługiwanych przez osoby trzecie.
Jeśli masz dostęp do strony internetowej (nie BATIST Medical), pamiętaj, że nie jest ona powiązana z BATIST Medical. Przystępując do tej witryny, zgadzasz się, że Batista Medical nie ma kontroli nad treścią strony i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały utworzone lub zamieszczone na takich stronach osób trzecich.

Interaktywne elementy, takie jak e-mail lub sklep internetowy, są otwarte dla każdego użytkownika. Uważamy, że informacje, które podajesz, są poufne. Jeśli masz pytania dotyczące strony internetowej lub jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji na temat produktów i usług Batist Medical, skontaktuj się z nami pod adresem batist@batist.com.

Batist Medical z zadowoleniem przyjmuje również komentarze i sugestie dotyczące ulepszenia tej strony.