Právne oznámenie

Vitajte na webových stránkach BATIST Medical

Obsah týchto internetových stránok je vo vlastníctve BATIST Medical. Tým, že vstupujete a používate stránky BATIST Medical súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Tieto stránky sú predmetom ochrany autorských práv, so všetkými autorskými právami, ktoré si ponecháva BATIST Medical.

Akákoľvek reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie týchto informácií v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BATIST Medical je zakázané. Avšak BATIST Medical udeľuje povolenie na ukladanie v počítači alebo na tlač kópií výňatkov z týchto stránok pre svoju osobnú potrebu.

BATIST Medical a iné názvy, logá a ikony identifikujúce produkty a služby BATIST Medical sú ochranné známky spoločnosti BATIST Medical Holding a.s. alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností.

Informácie na internetových stránkach BATIST Medical sú poskytované bez akýchkoľvek záruk. Tieto stránky môžu obsahovať nepresné informácie alebo informácie, ktoré neboli aktualizované. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a BATIST Medical môže stránky zdokonaľovať, meniť alebo k nim kedykoľvek zrušiť prístup.

Pre vaše pohodlie web BATIST Medical obsahuje odkazy na stránky, ktoré sú vo vlastníctve alebo v prevádzke tretích strán.

Ak vstúpite na internetovú stránku (nie BATIST Medical) berte na vedomie, že nie je spojená s BATIST Medical. Pripojením sa na tieto stránky, súhlasíte s tým, že BATIST Medical nemá kontrolu nad obsahom stránok a nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo uverejnený na týchto stránkach tretích strán.

Interaktívne prvky ako napríklad e-mail alebo e-shop sú otvorené pre každého užívateľa. Vami poskytnuté informácie považujeme za dôverné. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa internetových stránok alebo ak máte záujem o získanie ďalších informácií o výrobkoch a službách BATIST Medical, prosím kontaktujte nás na batist@batist.com.

BATIST Medical tiež uvíta vaše pripomienky a návrhy, ako zlepšiť túto internetovú stránku.