Právní upozornění

Vítejte na webových stránkách BATIST Medical

Obsah těchto internetových stránek je ve vlastnictví BATIST Medical.  Tím, že vstupujete a používáte stránky BATIST Medical souhlasíte s následujícími podmínkami.

Tyto stránky jsou předmětem ochrany autorských práv, se všemi autorskými právy, které si ponechává BATIST Medical.

Jakákoliv reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání těchto informací v jakékoliv formě, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BATIST Medical je zakázáno. Nicméně BATIST Medical uděluje povolení pro ukládání v počítači nebo pro tisk kopií výňatků z těchto stránek pro svou osobní potřebu.

BATIST Medical a jiné názvy, loga a ikony identifikující produkty a služby BATIST Medical jsou ochranné známky společnosti BATIST Medical Holding a.s. nebo kterékoliv z jejích přidružených společností.

Informace na internetových stránkách BATIST Medical jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk. Tyto stránky mohou obsahovat nepřesné informace, nebo informace, které nebyly aktualizovány. Informace mohou být změněny, nebo aktualizovány bez předchozího upozornění a BATIST Medical může stránky zdokonalovat, měnit anebo k nim kdykoliv zrušit přístup.

Pro vaše pohodlí web BATIST Medical obsahuje odkazy na stránky, které jsou ve vlastnictví nebo v provozu třetích stran.
Vstoupíte-li na internetovou stránku (ne BATIST Medical) berte na vědomí, že není spojená s BATIST Medical. Připojením se na tyto stránky, souhlasíte s tím, že BATIST Medical nemá kontrolu nad obsahem stránek a nemůže převzít žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto stránkách třetích stran.

Interaktivní prvky jako například email nebo e-shop jsou otevřeny pro každého uživatele. Vámi poskytnuté informace považujeme za důvěrné.Pokud máte dotazy týkající se internetových stránek nebo máte-li zájem o získání dalších informací o výrobcích a službách Batist Medical, prosím, kontaktujte nás na batist@batist.com.

BATIST Medical rovněž vítá vaše připomínky a návrhy, jak zlepšit tuto internetovou stránku.