Rouška pro seniory zdarma

Rouška pro seniory zdarma

Batist Medical a.s. rozjel projekt „Rouška pro seniory zdarma“.

Nejohroženější skupinu obyvatel, z hlediska následků nakažení coronavirem, podpoří Batist Medical. Aktuálně spouští projekt s názvem „Rouška pro seniory zdarma“.

Deset tisíc nano roušek bude v první vlně rozděleno mezi domovy seniorů. Právě tam, kde je potřebují nejvíce. Právě tam, kde mají dojem, že se na ně zapomnělo. Právě tam, kde by nakažení mohlo způsobit lidské ztráty a osobní tragédie v nejvyšším počtu.

Seniorské domy hledají pomoc, kde můžou. Roušky naléhavě chybí a v provozu, kde se pohybují senioři a ošetřující personál, je každá pomoc opravdu vítaná. Proto se myšlenky společnosti Batist ubírají právě tímto směrem.

V rámci celého projektu „Rouška pro seniory zdarma“ pak bylo rozdáno dohromady 40 tisíc nano roušek v celkové hodnotě 1 milion korun.

„Naším posláním je ochrana zdraví a bezpečnost obyvatel. Uvědomujeme si, že senioři jsou teď tou nejohroženější a nejzranitelnější skupinou. Proto naši pozornost nyní věnujeme jim“, říká Tomáš Mertlík, generální ředitel společnosti Batist Medical.

Smysluplné projekty Batist Medical a.s. podporuje dlouhodobě. Pomoc formou dodávky zdravotnického materiálu považuje, zejména v této době, za přirozenou společenskou odpovědnost.

Oficiální předání nano roušek do domova pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem.

V rámci projektu „rouška pro seniory zdarma“ se uskutečnilo oficiální předání nano roušek do domova pro seniory. Krátký rozhovor o projektu s panem ředitelem Batist Medical Tomášem Mertlíkem a ředitelkou domova paní Ludmilou Lorenzovou natočila TV Nova.

Akce je ukončena z důvodu vyčerpání zásob.

2 dubna, 2020 Novinky, Tiskové zprávy