O společnosti

Kvalita produktů a služeb

Společnost BATIST Medical a.s. poskytuje kvalitní služby/produkty a plní dlouhodobé podnikatelské cíle tak, aby byla v budoucnu prosperujícím a stabilním partnerem pro široké portfolio zákazníků na domácím i celoevropském zdravotnickém trhu.

Mezinárodní působnost

BATIST Medical a.s. řídí napřímo pobočky v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu, nově také v Portugasku & Španělsku a je také obslužnou organizací celé skupiny pro všechny třetí země bez vlastního zastoupení.

Společnost BATIST Medical v čase

1992

Založení společnosti

Společnost byla založena v roce 1992 se specializací na výrobu obvazového materiálu z gázy. V následujících letech byl výrobní program obohacen o širokou škálu obinadel, hygienických výrobků, produktů z buničité vaty a skupiny spotřebního zdravotnického materiálu.

1998

Otevření modernizovaného závodu

Společnost investuje do vlastního rozvoje a v roce 1998 otevřela modernizovaný závod a distribuční centrum v Červeném Kostelci ve východních Čechách. Součástí závodu jsou i čisté prostory pro výrobu sterilních zdravotnických výrobků.

2003

Implementace systému řízení jakosti

Od roku 2003 je ve všech aktivitách podniku implementován systém řízení jakosti dle normy EN ISO 13485:2003, který je každoročně prověřován renomovanou certifikační společností DVN GL PRESAFE AS. Výrobky BATIST jsou certifikovány CE značkou udělenou taktéž společností DVN GL PRESAFE AS.

2007

Otevření pobočky v Bratislavě

V roce 2007 byla otevřena pobočka v Bratislavě, odkud je zboží expedováno po celém Slovensku.

2010

Rozdělení společnosti

V roce 2010 byla společnost BATIST rozdělena na dvě samostatné společnosti. Výrobní část BATIST, s. r. o., a distribuční část BATIST Medical a. s..

2011

Akvizice distribuční části

Distribuční část poté v roce 2011 prošla akvizicí se švédskou nadnárodní skupinou OneMed a zařadila se tímto do její struktury.

2018

Akvizice a sjednocení

V roce 2018 zakoupila nově vzniklá společnost BATIST Medical Holding a.s. od společnosti Onemed 100% akciový podíl ve společnostech BATIST Medical Česká republika a Slovensko, OneMed Germany GmbH a OneMed Polska. Součástí akvizice byl i výrobní závod v Červeném Kostelci Mertlin s.r.o.. Tím došlo k opětovnému spojení distribuce a výroby se záměrem získat ekonomickou sílu a vzájemné synergie pro další rozvoj. V závodě v Červeném Kostelci se vyrábí prvotřídní zdravotnické produkty, jako jsou například individuální operační sety, výrobky pro moderní ošetřování ran, hygienické výrobky a mnoho dalšího.

2019

Akvizice Docworld Portugal a DocWorld Spain

Společnost BATIST Medical získala 100% obchodní podíl ve společnostech Docworld Portugal a Docworld Spain (“Docworld”). BATIST Medical a Docworld spolupracují již více než deset let a nabízejí podobné portfolio výrobků a služeb.

Docworld, jako součást skupiny BATIST Medical Group, získá výhodu inovačního potenciálu BATIST Medical v rychle rostoucím prostředí veřejného a soukromého zdravotnictví v celé Evropě.  A Docworld pozitivně přispěje k růstu prodejních a hospodářských výsledků celé skupiny.

Naše filozofie

Kdo jsme? Jakou máme misi? Co je naše vize? Jaké uznáváme hodnoty?

Projekty

Zajímají Vás aktivity a projekty společnosti BATIST Medical a.s.? Zde jsou….