Naše logo

LOGO BATIST MEDICAL

Zmena grafickej podoby značky Batist je logickým vyústením súčasného stavu a vývoja. So zmenou vlastníckych pomerov v rovnomennej spoločnosti, ktoré sú vo svojej podstate na slovenskom ačeskom trhu značne odvážne a ojedinelé, nestačilo z loga iba odobrať tú časť, ktorá odkazovala na partnerstvo so spoločnosťou OneMed. V danú chvíľu sa dokonca ponúkalo zmeniť logo celkom zásadne, vrátane jeho farebnosti, logoartu, logotypu a pod.

Na druhej strane bolo potrebné vziať do úvahy histórii Batistu, a teda zachovať určitú kontinuitu medzi starou a novou značkou. V neposlednom rade hral významnú úlohu aj ten fakt, že logo Batist je v mnohých prípadoch základným grafickým prvkom na obaloch produktov spoločnosti.

Aj preto sme po konzultácii s klientom k zákazke pristúpili viac ako k redizajnu loga formou tzv. „Faceliftu“ než ako k zásadnej ďalekosiahlej zmene.

Bola zachovaná farebnosť loga, ako signifikantný prvok, hoci v inom pomere. Oddelený bol logotyp od logoartu, ktorý však naďalej zostal v tvare kríža. Avšak so zmenou jeho farby sa posúvame od červeného kríža (záchranárstvo) ďalej na tému zdravotných a lekárenských potrieb (zelený kríž).

Tým, že je logoart (kríž) tvorený z dvoch častí, dá sa s ním ďalej kreatívne pracovať, či už od citácie krivky až po väčšie modifikácie.

Aplikácie prvých zmien sú už dnes vidieť ako na masteroch nových obalov, tak aj na niektorých výstupoch merkantilného typu. Zmenou prešlo aj logo „Immunity“.

Celkovo pôsobí nové logo ľahšie a modernejšie, ako to sebavedomej a modernej firme prináleží. Ostatne len taká firma si na zmenu loga a všetkého, čo s tým súvisí, môže trúfnuť.

Logo spoločnosti BATIST Medical a. s. je tvorené pre nás charakteristickou kombináciou farieb červenej a zelenej tak, ako ho zákazníci poznajú už takmer 30 rokov. Všetko ostatné je iné.

Logo je výraznejšie, veľmi dobre čitateľné, pôsobí dynamickým dojmom. Vhodne vystihuje a charakterizuje súčasný BATIST.

Naše logo si môžete aj stiahnuť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte z ponuky „uložiť obrázok ako …“

Stiahnutie a používanie loga je možné iba v spojení s prezentáciou našej spoločnosti.

BATIST logo nove