Cesty k úspěchu – BATIST Medical

Cesty k úspěchu – BATIST Medical

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?

Člověk má koukat, aby byl. Já nechtěl podnikat, já chtěl pomáhat lidem. Rodiče podnikali ve zdravotnictví. Tak jsem si řekl, že to spojím. Pomůžu a zároveň se uživím. Dám lidem práci, pomůžu léčit a uzdravovat pacienty a finančně zajistím rodinu. No a když se vášeň pro věc spojí s obchodním duchem, je z toho většinou docela hezký business. Baťa by mohl vyprávět.

Jak jste začal podnikat?

Začali rodiče. Už v roce 1991. Když poprvé přišli konzultovat DPH na nově vzniklý finanční úřad, nikdo pořádně nevěděl, o čem mluví. Přehazovali si je, jako horký brambor. To mi bylo třináct. Od té doby jsem byl součástí rodinné firmy.

Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?

Naši ji založili v roce 1991(LINON)/ 1992(BATIST). V roce 1998 koupili vlastní fabriku od restituentů a začali ji rekonstruovat. V roce 2011 prodali firmu švédské společnosti Onemed a vyřešili tak mimo jiné palčivou otázku dětí – pokračovatelů. To víte, ono není jednoduché předat to dětem. Jak, kdy, komu, co… Já pak pro Švédy pracoval jako najatý ředitel, firma dvakrát vyrostla. Sestra tehdy dostala od našich výrobu, o kterou Švédové neměli zájem. V roce 2018 jsem si řekl, že to už v korporátu stačilo, rozbil jsem prasátko, zašel pro úvěr do KB a firmu jsem od Švédů koupil zpět. A ještě od sestry přikoupil i tu výrobu. A když už jsem byl v tom, na konci minulého roku i našeho největšího distributora v zahraničí. Už na konci 2018 jsme měli nejvíce prodaných výrobků a tím i ošetřených pacientů v historii BATISTu. A také nejlepší hospodářský výsledek od roku 1991. A to jsme se ještě pořádně nerozjeli.

Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?

Je to velmi konzervativní obor svázaný předpisy a regulemi. Bariéry vstupu jsou značné. Zároveň ale pomáhá léčit, uzdravovat. Karmicky tedy vhodný obor podnikání. Navíc péče je poskytována vzdělanými lidmi a často se potkávám s vysokou mírou altruismu, na rozdíl od jiných oborů. Je to hezké.

Co je na Vašem podnikání nejtěžší?

Dobrá otázka. Nic mě nenapadá. Snad jen..jde to občas pomaleji, než bych chtěl.

Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?

Propojíme dodávky výrobků s dodávkou služeb. Logistických, nákupních, IT a dalších. Budeme tedy nabízet řešení, ne produkt. Jednotlivé značky výrobků ve zdravotnictví jsou přežitek. Jde nám přece o funkci, ne o brand. Dále dojde k uvolnění evropského trhu, ten je nyní velmi fragmentovaný. A to jak v odběratelsko-dodavatelských vztazích, tak v legislativě. BATIST má dnes vlastní distribuční firmy na Slovensku, v Polsku, Německu, Portugalsku a Španělsku. Jakmile dojde k uvolnění trhu, my budeme u toho.

Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil/-a?

Úspěch? Čech koupil zpět původně českou firmu od švédské společnosti, rozvíjí ji, kupuje další firmy v zahraničí. To je důkaz toho, že (po revoluci) už nestojíme v koutku, právě naopak. Neúspěch? Že jsem to neudělal dříve. Mohlo to být levnější.

Musel jste podnikání něco obětovat?

Nemusel. Je to hra, která mě baví a naplňuje.

Čím se při své práci řídíte?

Život je jako stůl, který stojí na čtyřech nohách. Rodina, práce, přátelé a moje vlastní zájmy. Žádná z těch nohou nemůže být kratší nebo delší, jinak stůl nebude nikdy dobře stát.

Získat zpět do svých rukou úspěšnou firmu, kterou založili Vaši rodiče, asi stálo nejen hodně úsilí ale i finančních prostředků. Jak se Vám povedlo takto náročnou investici zrealizovat?

Máte pravdu, odkoupení podílu od nadnárodní skupiny a vrácení byznysu zpět do rodiny by se neobešlo bez dlouhodobého bankovního úvěru poskytnutého Komerční bankou. Při jednáních nabídla nejen výborné podmínky a ocenil jsem i velmi aktivní přístup a ochotu.

Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?

Baví mě pomáhat lidem. Dávám práci 350 lidem, z toho 55 se zdravotním znevýhodněním, jak se dnes taktně říká. Pomáhám léčit a uzdravovat pacienty. A pak mě baví novosti. Udržitelnost – naší vizí je, že od roku 2025 nespotřebuje Batist jediný watt energie z fosilních paliv. Nebo agilní řízení – slyšeli jste o neomezené dovolené? V Batistu již v omezené míře existuje. Nebo umělá inteligence dnes dokáže diagnostikovat dle symptomů lépe, než špičkový specialista. Prostě proto, že v jeden moment dokáže vyhodnotit více podobných případů. Pojďme zkvalitnit a zlevnit část diagnóz, stejně máme málo lékařů.

Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat? (buďte prosím konkrétní)

Vystudujte. A průběžně se vzdělávejte. Vzdělání posouvá hranice lidských možností. Objevte v sobě vášeň. Tu pak snadněji proměníte v pořádný business. I peníze a zisky mohou být vášeň, ale za mne je to falešná motivace. Nebojte se myslet ve velkém. Kdo myslí ve velkém, může stvořit něco významného. Z malého myšlení velké věci nevzniknou. Připravte se přijmout odpovědnost. Není to pro každého. Přijetí odpovědnosti je však jedna z mála cest k vlastní svobodě.

Zdroj:
http://www.cestykuspechu.cz/videa/17-serie/batist-medical


17 června, 2019 Novinky