Projects

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: prosinec 2017 až listopad 2019

Název projektu: BATIST Medical – firemní vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004408

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti BATIST Medical a.s. a partnerů, na základě analýzy jejich vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele a partnera.

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 40

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 33

Počet účastníků 54+: 4