Projekty

Projekt Nejsestřička

Soutěž, ve které nejde o věk nebo fyzickou krásu, má za cíl vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného a lidského. Projekt je prezentací náročné práce sestřiček, o které se často říká, že je posláním. Záměrem je vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. … Continue reading

Udržitelnost a sociální odpovědnost podniku

Se stejným nasazením, se kterým se staráme o naše zákazníky, pečujeme také o naše životní prostředí. Minimalizovat dopad na životní prostředí se například snažíme pomocí důrazu na maximálně ekologickou přepravu, což je podmínkou i našich výběrových řízení. Intenzivně také pracujeme na přechod k využívání alternativních zdrojů energie. Plánujeme nejen rozšiřování firemní flotily vozů na elektrický … Continue reading