Projekty

Projekt Nejsestřička

Vážíme si práce zdravotních sester a bratrů. Jejich úloha totiž není vůbec jednoduchá. V pracovním nasazení se směle mohou rovnat lékařům, mají ohromnou zodpovědnost, ale společenská prestiž a ocenění již chybí. A to se snažíme změnit. Soutěž Nejsestřička pořádáme již od roku 2009. Nejde v ní o věk, ani o fyzickou krásu, základním měřítkem jsou … Continue reading

Udržitelnost a sociální odpovědnost podniku

Nestaráme se jen o naše pacienty a zákazníky. Stejný důraz klademe i na dopad naší činnosti na životní prostředí. Zásadní pro nás proto je agenda CSR – Corporate Social Responsibility. Už dnes do všech tendrů například zahrnujeme požadavek na maximálně ekologickou přepravu a ze dvou podobných nabídek pak vždy sáhneme po té ekologičtější. Snažíme se … Continue reading

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Poskytovatel dotace: MPSV ČR Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST Doba trvání: prosinec2017 až listopad 2019 Název projektu: BATIST Medical – firemní vzdělávání zaměstnanců Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004408 Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti BATIST Medical a.s. a partnerů, na základě analýzy jejich vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, … Continue reading