Tři společnosti ze skupiny BATIST Medical vstupují do insolvence a připravují reorganizaci

Tři společnosti ze skupiny BATIST Medical vstupují do insolvence a připravují reorganizaci

Tři společnosti skupiny BATIST – BATIST Medical a.s., BATIST Medical Productions s.r.o. a BATIST Medical Holding a.s. – na sebe podaly insolvenční návrh a požádaly o povolení reorganizace s cílem zdravě projít celým procesem a společnosti zachránit.

K rozhodnutí požádat soud o ochranu před věřiteli se skupina BATIST rozhodla z důvodu zhoršení ekonomického fungování společností ze skupiny, které vyústilo v dočasnou neschopnost dostát jejich finančním závazkům. Stalo se tak především proto, že se skupina stala obětí podvodu ve dvou asijských obchodních případech. Ty ji na zálohách a následných škodách připravily o téměř 150 milionů korun. Kauzy se řeší právní cestou v České republice, ve Vietnamu a Číně, skupina podala příslušná trestní oznámení a věc je v rukách policie zainteresovaných států. Realisticky je však nutné očekávat, že vyřešení případů a vymožení částek si vyžádá delší čas a věřitelé na ně nemohou čekat. Druhým faktorem, který se negativně podepsal na hospodaření a financování společnosti, byl pokles marží v důsledku prudkého nárůstu cen energií, přepravy a vstupních cen materiálů, které společnost dlouho nepromítala a nemohla promítnout do cen svých výrobků. Třetím faktorem pak bylo snížení objemu obchodu s ochrannými zdravotnickými potřebami po odeznění pandemie covidu.

Společnosti BATIST – BATIST Medical a.s., BATIST Medical Productions s.r.o. a BATIST Medical Holding a.s navrhují reorganizaci, neboť mají za to, že ta přinese věřitelům vyšší uspokojení jejich pohledávek, než by tomu bylo v případě konkursu. Skupina zejména počítá se zabezpečením chodu výrobního závodu v Červeném Kostelci.

Na výrobní a obchodní činnost skupiny, stejně jako na zaměstnanost ve společnostech nebude mít insolvenční řízení žádný vliv. Výrobní aktivity pokračují dále podle platných smluv a objednávek. Továrna pracuje v plném provozu a plní dodávky nemocnicím a všem ostatním zdravotnickým zařízením. Předpokladem reorganizace je, že společnosti budou plnit své závazky vzniklé v jejím průběhu.

Přípravou reorganizace tří společností ze skupiny BATIST byla pověřena poradenská společnost PricewaterhouseCoopers a právní kancelář White & Case. Pro účely reorganizace byl rovněž angažován nový krizový management pod vedením pana Ing. Pavla Hřídela. O podporu reorganizace budou společnosti žádat své věřitele na schůzích věřitelů. Cílem reorganizace je, aby činnost firem mohla dále pokračovat, byly dodrženy nasmlouvané dodávky zákazníkům, došlo k co nejvyššímu uspokojení existujících pohledávek věřitelů a došlo k finanční stabilizaci celé skupiny.

Skupinu Batist Medical tvoří 11 společností (5 českých, 6 zahraničních), 3 z nich na sebe podaly insolvenční návrh.

Veškeré doplňující dotazy směřujte na e-mailovou adresu reorganizace@batist.com.

Tomas Mertlik

CEO

11 ledna, 2023 Novinky