Oznámení o změnách v rámci skupiny Batist Medical

Oznámení o změnách v rámci skupiny Batist Medical

Vážení obchodní partneři,

   tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 11.února 2022 dochází k následujícím změnám v rámci skupiny BATIST Medical:

Změna sídla společnosti BATIST Medical Holding a.s. na novou adresu Karolinská 707/7, 180 00  Praha 8,

Změna sídla společnosti BATIST Digital SE na novou adresu Karolinská 707/7, 180 00  Praha 8,

Změna názvu společnosti MERTLIN s.r.o. na BATIST Medical Productions s.r.o..

Ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ, emailové kontakty a bankovní spojení zůstávají beze změny. Veškeré změny nemají žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naši společnosti. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi musí být od uvedeného data realizovány s novým sídlem společnosti. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste si tuto změnu zaregistrovali do svých evidenčních systémů.

Těšíme se na další spolupráci

Tomáš Mertlík
CEO

17 února, 2022 Novinky