Porovnání: Ochranná maska vs. respirátor

Ochranná maska vs. respirátor

Momentálně se denně setkáváme s novými pojmy, které v našem běžném živote nebyli tak časté…všude slyšíme o ochranných maskách, rouškách, respirátorech.

Jaké jsou mezi nimi rozdíly, proti čemu Vás chrání a jaká je jejich účinnost?

Maska, ústenka, rouška nebo chirurgická rouška

  • je lehká a volně padnoucí, pokrývá nos a ústa, většinou s gumičkou nebo s úvazkem
  • primárně slouží k ochraně okolí, před nákazou od nositele
  • většina masek není klasifikovaných jako osobní ochranná pracovní pomůcka (OOPP)
  • omezené doba účinnosti – jednorázové

Respirátor

  • tvarovaný a pevně přiléhající k obličeji
  • musí být správně nasazen
  • obousměrná ochrana, chrání nositele i okolí
  • může mít jednosměrný ventilek pro snadné vydechování
  • omezené doba účinnosti – jednorázové

Běžná chirurgická maska odfiltruje bakterie, respirátor odfiltruje viry a bakterie, je ale k tomu zapotřebí odpovídající třída účinnosti respirátoru.

Třídy účinnosti FFP (filtering face piece) – Evropský standard

Třídy účinnosti MINIMÁLNÍ filtrační účinnost (odstraní minimálně x% všech částic, které mají průměr nebo větší 0,3 mikronu)
FFP1 80% částic
FFP2 94% částic
FFP3 99% částic

 

Korona virus COVID-19

Mohou ho respirátory filtrovat?

Průměr viru COVID-19 se pohybuje v rozmezí 0,06 až 0,14 mikronů. Respirátory se měří podle jejich účinnosti při filtraci částic 0,3 mikrometrů a větších (COVID-19 je menší než to).

To však neznamená, že respirátory nemohou zachytit menší částice. Testovaný respirátor třídy FFP1 byl schopen filtrovat 96,6% částic o velikosti 0,007 mikrometrů (tedy menší než samotný virus). Respirátory FFP2 nebo FFP3 by dosahovali ještě lepší účinnost filtrace.

Jsou chirurgické masky užitečné při ochraně proti virům?

Ano, sice respirátory jsou ideální ochranou, ale i chirurgické masky stále vykonávají některé užitečné úkoly v souvislosti s ochranou proti virům. V prvé řadě zásadně blokují schopnost položit ruce na naši tvář, zejména ústa a nos. Podle jedné studie se dotýkáme naší tváře v průměru 15x za hodinu. Pokud se tedy můžeme vyhnout sběru patogenů z prostředí na našich rukou a jejich přenosu na naše tváře, je to čistě pozitivní. I samotná maska snižuje riziko nákazy, i když nepředstavuje 100% ochranu.

zdroj: https://fastlifehacks.com/n95-vs-ffp/

Návod k použití respirátoru